Zorroo is een zorggroep in de regio Oosterhout. Zij ondersteunen huisartsenpraktijken om hun zorg te leveren. Onder andere om laagdrempelig psychologische zorg te bieden. Dit geldt dus alleen voor aangesloten huisartsenpraktijken. Als uw huisartsenpraktijk geen samenwerking heeft met Zorroo, dan kunt u helaas geen gebruik maken van onze zorg, maar moet u zich bij andere zorgaanbieders aanmelden.

Het voordeel van psychologische behandeling binnen een Zorroo-traject is dat u op korte termijn terecht kunt en de behandeling niet verrekend wordt met het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering. Nadeel van deze behandeling is dat er een maximum wordt gesteld aan het aantal zittingen (maximaal 9).

Binnen de GGZ kennen we lange wachttijden, daarom gaan wij zorgvuldig met tijd om. Indien u niet komt zonder u af te melden, of u meldt zich korter dan 24 uur van tevoren af, dan zijn wij genoodzaakt om een deel van de kosten aan u door te berekenen, te weten € 40.

Wachttijd: Binnen twee weken na aanmelding vanuit de aangesloten huisartsenpraktijken wordt u gebeld voor het plannen van een intakegesprek.