Samenwerking

In de regio wordt er samengewerkt met andere (GZ-)psychologen, psychotherapeuten en instellingen. De samenwerking bestaat onder ander uit intercollegiaal overleg, doorverwijzen van cliënten die zoeken naar een specifiek behandelaanbod of expertise wat een collegapraktijk kan bieden. Verder is er samenwerking met huisartsen en Zorroo, Zorggroep Regio Oosterhout. Met Zorroo wordt voornamelijk samengewerkt in het verwijzen voor basisGGZ zorg. Indien nodig is er mogelijkheid tot laagdrempelig overleg of consultatie en vindt er structureel multidiscplinair overleg plaats waarbij er over en weer de mogelijkheid is casussen te bespreken. Er wordt vanuit Praktijk Inspire ook samengewerkt met BuurtzorgT, psychiatrische thuiszorg, indien een BasisGGZ-traject niet afdoende is of als een vervolgtraject middels steunende en structurerende begeleiding wenselijk/noodzakelijk is.  Met samenwerkingspartners wordt enkel die informatie gedeeld die noodzakelijk is om een goede behandeling te kunnen waarborgen en dit ten allen tijde tenzij u hier toestemming voor geeft.

OpenMind ggz heeft een samenwerking met: